كادر پزشكان پاره وقت

 

 

 

  *** گروه پزشکان نازايي 

 

*** گروه پزشکان پريناتولوژي (متخصص مراقبتهاي دوران بارداري)

 

*** گروه پزشكان متخصص زنان و زايمان مقيم بيمارستان

 

*** گروه پزشکان فوق تخصص كودكان

 

*** گروه پزشکان متخصص كودكان 

 

*** گروه پزشکان جراح عمومي

 

*** گروه پزشكان متخصص استخوان و مفاصل

 

***گروه پزشكان متخصص چشم

 

*** گروه پزشكان جراحي هاي پستان

 

*** گروه پزشکان داخلي 

 

*** گروه پزشكان متخصص قلب و عروق

 

*** گروه پزشكان فوق تخصص گوارش و غدد درون ريز

 

*** گروه پزشكان متخصص مغز و اعصاب

 

*** گروه پزشكان داخلي (پوست وتغذيه)

 

*** گروه پزشكان متخصص گوش و حلق و بيني

 

*** گروه پزشكان متخصص عفوني

 

*** گروه پزشكان اورولوژي

 

*** گروه پزشکان بيهوشي 

 

*** گروه پزشکان اورژانس 

 

*** گروه پزشکان راديولوژي 

 

*** گروه غربالگري جنين

 

*** گروه پزشکان آزمايشگاه 

 

*** گروه پزشکان ژنتيك 

 

*** گروه پزشکان دندانپزشكي

 

*** گروه پزشكان پزشكي قانوني

 

بازدید : 41306 نفر