اخبار بیمارستان

دوشنبه  1395/10/6

واحد آموزش بیمارستان صارم تقدیم می کند

برنامه آموزشی سلامت تغذیه در بین کارکنان و پزشکان بیمارستان صارم

ادامه...
دوشنبه  1395/10/6

بخش آکواژیمناستیک بیمارستان صارم برگزار می کند

کلاس مخصوص مادران باردار روز پنجشنبه 95/10/9

ادامه...
یکشنبه  1395/9/14

برنامه آموزشی مادران باردار

مخصوص دیماه و بهمن ماه 1395 (روزهای پنجشنبه)

ادامه...
یکشنبه  1395/9/14

برنامه آموزشی مادران باردار

مخصوص دیماه 1395 (روزهای دوشنبه)

ادامه...
سه شنبه  1395/8/18

بخش آكواژيمناستيك بيمارستان صارم برگزار مي كند

روز دوشنبه 95/8/24 كلاس تغذيه با شير مادر و روز پنجشنبه 95/8/27 كلاس شنوايي سنجي نوزادان و تغذيه دوران بارداري

ادامه...
آرشيو اخبار بيمارستان

تازه های علمی

آرشيو تازه هاي علمي